PK X Kulturhotellet: Fristaden


Under 2018 drev vi på PK och Kulturhotellet projektet Fristaden - en ideell satsning inför valet. Syftet med projektet var att besöka områden i Helsingborg, där valdeltagandet varit lågt. Genom olika aktiviteter bjöd vi upp till samtal om demokrati och yttrandefrihet utan politiker på plats, samtidigt som vi dokumenterade stories från de människor vi mötte.

Projektet breddades genom samarbeten med lokala kreatörer, verksamheter och företag, och ledde slutligen till ett ökat valdeltagande i några av områdena.

koncept


Dokumentation