Uppdrag: Porträttfoto


PK fick i uppdrag att fotografera teamet på Mindpark. Idéen bakom fotograferingen var att portträttera de anställda i sina roller, och i den miljön de arbetar.

mindpark
mindpark
mindpark