Uppdrag: Webbdesign


Produktionskollektivet implementerade Museum of Failures nya grafiska profil, genom att bygga en ny hemsida. I enlighet med den grafiska profilen installerades skräddarsydda typsnitt, och designen hölls avskalas och enkel.