Uppdrag: Workshop
inför passage festival


PK var med under förberedelserna inför Passage Festival, på uppdrag av Dunkers Kulturhus. Tillsammans arrangerades en vecka med workshops i Stadsparken i Helsingborg. Allmänheten bjöds in till att delta, och kulisser och entréer byggdes för att skapa hype och engagemang inför festivalen. Flera barn, unga och vuxna deltog under veckans gång.

passage
passage
passage