Uppdrag: Filmproduktion


På uppdrag av Region Skåne och Winnet Skåne producerade PK två kortfilmer. Filmerna sammanfattade ett internt projekt för ökad jämställdhet och mångfald inom regionen. Produktionen sträckte sig över ett par månader, där anställda inom regionen och deltagare i projektet intervjuades.