UPPDRAG: The Yes Way

PX x The Yes Way
PX x The Yes Way
PX x The Yes Way

Produktionskollektivet inledde samarbetet med Lund Business Incubator genom projektet The Yes Way. Vi paketerade allt material som projektet genererat, i syfte att göra det mer lättillgängligt för fler inom innovationsvärlden. Vi byggde en webbsida och skapade utbildningsmaterial i form av tryckta och digitala guider och handböcker. Uppdraget inkluderade även produktion av en grafisk profil med grafiska element och dokumentmallar. Löpande hjälper vi nu The Yes Way med deras kommunikationsarbete, varesig det gäller pressmeddelanden eller layout av nytt material.

Uppdragsgivare: Lund Business Incubator AB

Kund sedan: 2020

 

Arbetsgrupp: Malin Ljungfelt, projekt- och produktionsledning • Anna Lindgren, grafik, layout och webbdesign • Colin Avery, layout • Sarah Perfekt, film och klipp